menu
×

Neki od naših partnera i klijenata

Etno marketing

Etno marketing je poseban oblik segmentacije tržišta u kome je ciljni segment etnička grupa ili manjina.

U Švajcarskoj živi 500.000, u Njemačkoj 1.300.000, a u Austriji 750.000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.

MI ZNAMO PUT DO NJIH…

Etno marketing Jugoslavija

Satelitska konekcija
TV
Reklama
Različiti načini plasiranja TV reklama kod odgovarajućih TV emitera
Voice servis
Produkcija
spotova
Klijentima smo u mogućnosti da ponudimo produkciju reklmnog spota
SMS servis
Online
reklama
Mogućnost oglašavanja na etničkim internet stranicama i internet portalima
Audio striming
Event
marketing
Predstvaljanje klijenta na etničkim skupovima u Švajcarskoj ili zemljama EU
Gajic Marketing Schwetiz © 2018 | All rights reserved.
Powered by limun.co