Maketing | Gajic Marketing Schweiz

U oblasti marketinga pružamo vam usluge reklamiranja pojedinačno na televiziji , radiju ili u novinama.

Moguće je, po želji klijenta, istovremeno reklamiranje na dva ili više medija radi postizanja boljeg rezultata reklame.