Vrste reklama | Gajic Marketing Schweiz

Reklame se najčešće emituju u formi  TV SPOTA i u formi ZVUČNOG  TELOPA.

Reklama u formi TV SPOTA obuhvata snimanje video materjala, izradu scenarija za Spot i formulisanje teksta za OFF  i DSC. Produkcija svih reklama se  radi na RTV BN. Reklame se rade na više jezika: nemački, engleski, srpski, htvatski...