Produkcija | Gajic Marketing Schweiz

U saradnji sa našim partnerima, klijentima usluge u oblasti produkcije:

 

  - Izrada muzičkih spotova
  - Izrada reklamnih TV spotova
  - Izrada radijskih reklama i džinglova